Báo giá Nhôm Việt Pháp

Khung nhôm kính Báo giá Nhôm Việt Pháp

Báo giá Nhôm Việt Pháp

Thông tin sản phẩm

 • BÁO GIÁ NHÔM CAO CÂP (NHÔM VIỆT PHÁP)
  STT TÊN, QUY CÁCH SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ/M2
  1 Vách hôm Việp Pháp SHAL màu trắng sứ nhôm hệ AH 4400 (kính thường 5mm). m2 750.000
  2 Cửa đi , cửa sổ nhôm  Việp Pháp SHAL màu trắng sứ nhôm hệ AH 4400 (kính thường 5mm trắng trong). m2 950.000
  3 Cửa đi, cửa sổ nhôm Việp Pháp SHAL màu trắng sứ nhôm hệ AH 4400 (kính an toàn 6.38mm trắng trong). m2 1.100.000
  4 Cửa đi, cửa sổ nhôm Việp Pháp SHAL trắng sứ nhôm hệ AH 450 (kính thường 5mm trắng trong). m2 1.300.000
  5 Mặt dựng. NHôm Việt pháp kính an toàn 8,38mm
  nhôm hệ 52x73x1.8
  m2 1.550.000
  6 Mặt dựng. NHôm Việt pháp kính an toàn 8,38mm
  nhôm hệ 52x73x2.2
  m2          1,800,000

  Xem thêm : Mẫu khung nhôm kính đẹp 2014

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg